Video

Członkowie

 • Województwo Małopolskie
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Policja
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • OSP Biały Kościół
 • Radiostrada
 • Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Stowarzyszenie Przejście
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Gmina Lipnica Murowana
 • Polski Związek Motorowy
 • Powiat Limanowski
 • Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
 • Stowarzyszenie Alter Ego