Mamo Droga! Hulajnoga! Nowa kampania Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Małopolskiej Rady BRD oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Informacje na temat kampanii.

Start kampanii:  18 sierpnia 2022

Koniec kampanii: kampania jest działaniem długoterminowym , zaplanowanym na kolejne lata.

Organizatorzy: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych – Katedra Komunikacji Wizualnej

Cel główny kampanii: poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z miejskich hulajnóg elektrycznych – rozpowszechnianie zasad wzajemnego szacunku i poprawnego użytkowania hulajnóg oraz rowerów.

Cele pośrednie: zwiększenie bezpieczeństwa  niechronionych uczestników ruchu drogowego, ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem osób korzystających z hulajnóg oraz zmniejszenie incydentów związanych z nieodpowiednim pozostawieniem hulajnóg w przestrzeni publicznej.

Grupy docelowe: użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz rowerzyści .

Czas trwania kampanii: 2,5 miesiąca  w 2022 roku, zaplanowano kontynuację działań w ramach kampanii w kolejnych latach.

Narzędzia komunikacji: BTL (ulotki), ATL (plakaty, prasa, radio), internet (strony internetowe organizatorów oraz partnerów), media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram). Konferencja prasowa otwierająca kampanię: 18 sierpnia 2022r.

Zlote zasady

Wszystkie materiały kampanii będą opublikowane po 18 sierpnia 2022r.