Kontakt

Małopolska Wojewódzka Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Nowohucka 33a
30-728 Kraków

tel.: 12 656 17 18
e-mail: sekretariat@mord.krakow.pl