Odblaskowa Szkoła

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.

Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Odblaskowa Szkoła”  – 2019 – X – jubileuszowa edycja konkursu  dla szkół podstawowych w Małopolsce

Partnerzy: MWRBRD, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Radio Kraków, TVP Kraków, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego.