Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  bazując na wiedzy i doświadczeniu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie stworzyła serię  materiałów edukacyjnych dla szkół z zakresu wychowania komunikacyjnego i karty rowerowej.

Materiały stanowią rzetelne źródło wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i wykorzystywane są do przygotowania teoretycznego do egzaminu na kartę rowerową. Zostały także pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Całość uzupełnia przygotowany przez Radę spot edukacyjny skierowany do rodziców ( w ramach kampanii 'Do bezpieczeństwa trzeba dorosnąć”), zachęcający do zdobywania potrzebnej wiedzy w tym zakresie i wskazujący na ogromną potrzebę poznania przepisów, reguł i zasad bezpieczeństwa oraz wyrabiania karty rowerowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informację na temat projektu od  Małopolskiej Kurator Oświaty, p. Barbary Nowak:

Kuratorium Oświaty w Krakowie – projekt „Karta rowerowa- moje pierwsze prawo jazdy”

Zachęcamy szkoły, nauczycieli, dzieci, do korzystania z poniższych materiałów edukacyjnych:

Temat 1. Uprawnienia do kierowania rowerem

Temat 2. Rower – warunki techniczne i niezbędne wyposażenie

Temat 3. Pojęcia podstawowe

Temat 4. Zasady ruchu rowerzystów na drodze

Temat 5. Podstawowe zasady ruchu drogowego

Temat 6. Wybrane znaki i sygnały drogowe

Temat 7. Skrzyżowania

Temat 8. Pierwsza pomoc

Temat 9. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Materiały_przejścia dla pieszych aktualizacja 2021 rok

Materiały do wych.komunik.- aktualizacja-UTO