Doświetlenie przejść dla pieszych w Małopolsce

Dzięki staraniom i wzorowej współpracy wielu instytucji, w tym m.in. Zarządu Dróg Wojewódzkich, Małopolskiej Policji czy Urzędu Marszałkowskiego,  mieszkańcy ponad 50 małopolskich gmin mogą czuć się bezpieczniej na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Wiele z nich zyskało bowiem dedykowane doświetlenie, dzięki którym korzystający z nich piesi są widoczni nawet z dużej odległości.

W 2019 roku na terenie województwa małopolskiego doświetlonych zostało ponad 200 przejść dla pieszych na ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Pod tym względem Małopolska pełni rolę wiodącą w kraju a łączna kwota jak w tym roku jaka została na to przeznaczona  to ok. 7 mln złotych.  Na realizację tego zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na małopolskich drogach wojewódzkich zarezerwowano 1,5 mln zł.