Za nami pierwsze w tym roku posiedzenie rady, przed nami nowe wyzwania

21 stycznia 2022
20 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, któremu przewodniczył Wicemarszałek województwa małopolskiego p. Łukasz Smółka. W trakcie posiedzenia Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł.insp. Maciej Rymar podsumował stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach.

W 2021 roku, na małopolskich drogach doszło do 2236 wypadków, w których śmierć poniosły 144 osoby, a 2586 zostało rannych. Ponadto kierujący uczestniczyli w 31593 kolizjach drogowych. Z roku na rok, systematycznie zmniejsza się liczba wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych.

Kierujący pojazdami byli największą grupą użytkowników dróg, która poniosła śmierć w wypadkach. W 2021 r. było to 69 osób, co stanowi 47,9% ilości wszystkich ofiar. Kolejną grupę stanowili piesi, których zginęło 53, co stanowi 36,8%. Na trzecim miejscu uplasowali się pasażerowie pojazdów, których zginęło 33, tj. 15,2%.

W porównaniu do 2020 roku obserwujemy spadek ilości wypadków o 27, mniejszą liczbę zabitych o 13 osób, natomiast zwiększenie ilości osób rannych o 25.

Warto podkreślić, że od 2017 do 2021 roku liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 1379, tj. o 38,1%.

Omówiono zrealizowane projekty w 2021 roku oraz zaplanowano i zatwierdzono plan działań Rady na 2022 rok. Stała, konsekwentna poprawa bezpieczeństwa na małopolskich drogach tylko mobilizuje nas jeszcze bardziej do kontynuacji działań i wprowadzania nowych projektów! Cel wyznaczony przez Przewodniczącego Rady, Łukasz Smółkę do osiągnięcia: obniżenie min. o 50 % liczbę ofiar śmiertelnych w Małopolsce do 2025 roku oraz osiągnięcie liczby 0 ofiar śmiertelnych  nie później niż do 2050 roku zobowiązuje do ciągłych, konsekwentnych działań.
W ciągu roku każda z instytucji należących do Rady realizuje własne projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jest też duża liczba wspólnych inicjatyw, które udało się mimo ograniczeń przeprowadzić w 2022 roku. Oto niektóre z nich
#razemdlabezpieczenstwa
https://www.youtube.com/watch?v=8K9RCwj03_0