Wystąpienie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na forum ONZ w Genewie

17 marca 2023
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została zaproszona przez Panią Lucianę Iorio, Przewodniczącą Światowego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UNECE do wygłoszenia referatu na temat swojej działalności w regionie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Światowym Forum UNECE ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Prezentacja dotyczyła kompleksowych działań Rady w regionie, wprowadzenie „Bezpiecznego Systemu”, mikromobilności na przykładzie Małopolski oraz Krakowa, a także zrównoważonej mobilności. Prezentację na forum ONZ w Genewie wygłosiła sekretarz Rady, Katarzyna Dobrzańska-Junco.
Światowe Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest stałym organem w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, który koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jego podstawową funkcją jest pełnienie funkcji strażnika instrumentów prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych mających na celu harmonizację przepisów ruchu drogowego. Konwencje o ruchu drogowym oraz o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r., a także inne instrumenty prawne, które dotyczą głównych czynników poprawy brd (zachowania użytkowników dróg, pojazdy, infrastruktura etc.), w konkretny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
UNECE wspiera również rozwój i promocję najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz organizację tygodni bezpieczeństwa drogowego i innych wydarzeń podnoszących świadomość. Właśnie dlatego Małopolska została zaproszona do podzielenia się na forum swoimi doświadczeniami.
Obecność Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wygłoszenie referatu przed wszystkimi krajami to bardzo ważny moment, pokazujący znaczenie Małopolski, docenienia działań w regionie, podkreślenie wagi współpracy i porozumienia na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności Rady prowadzonej pod przewodnictwem wicemarszałka Małopolski, p. Łukasza Smółki.