Wstępne wyniki konkursu „Odblaskowa Szkoła”

6 grudnia 2023
Przedstawiamy wstępne wyniki konkursu Odblaskowa Szkoła.

Ewentualne odwołania od wyników mogą być złożone do 8.12.2023 roku do godz. 12.00  w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (liczy się data i godzina wpływu odwołania do WRD KWP w Krakowie) – fax. 47 83 54 177, e – mail:  wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl, lub osobiście w sekretariacie WRD KWP w Krakowie.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP w Krakowie oraz na Facebooku Małopolskiej Policji po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

W załączeniu pliki z wynikami.

generalna 1-10

Glasyfikacja generalna

Klasyfikacja Powiaty

wstępne wyniki tabela odblaskowa szkoła 2023