Warsztaty dla młodzieży z bezpieczeństwa ruchu drogowego za nami!

20 czerwca 2021

19 czerwca, razem z Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie zrealizowaliśmy warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zajęcia zostały przeprowadzone na zlecenie Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Szkolenie, warsztaty, burze mózgów, studium przypadku, rozwiązywanie zadań i analizy wypadków drogowych, praca twórcza – na młodzież czekało wiele wyzwań.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wykazały się ogromnym zaangażowaniem, wiedzą i kreatywnością.