Warsztaty w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – POLSKA POMOC pomiędzy Małopolską a Gruzińską Policją

15 października 2021

W dniach 3-8 października Małopolska Policja zrealizowała szkolenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia instytucjonalnego Policji Patrolowej i Służb Zarządzania Kryzysowego Gruzji”.

Warsztaty odbywały się  w formie  wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: nadkom. Joannę Biel-Radwańską oraz kom. Krzysztofa Kozerę, którzy byli wspomagani przez policjantów z WRD KMP w Krakowie. Dodatkowo w szkoleniu uczestniczyli policjanci z  Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie ,  a także funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie m.in. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Podczas pięciodniowych zajęć omawiane były:
•    Bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem urządzenia AED.
•    Ocena stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach. Podstawowe przepisy dotyczące ruchu drogowego obowiązujące w Polsce. Omówienie działań profilaktyczno – edukacyjnych, nadzorczo – kontrolnych  i inżynieryjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
•    Podstawy prawne związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego. Oględziny oraz postępowanie na miejscu tego zdarzenia.
•    Wykorzystanie współczesnych urządzeń oraz programów podczas likwidacji zdarzenia drogowego – e-SURV  do laserowego pomiaru pkt w przestrzeni – pomiarów odległości  do trójwymiarowego odwzorowania miejsca zdarzenia, program komputerowy PLAN.
•    Współdziałania służb Policji i Straży Pożarnej podczas zdarzenia drogowego.
Przeprowadzono także ćwiczenia polegające na symulacji wypadku drogowego.