Warsztaty BRD w Myślenicach

26 czerwca 2022

Razem z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o raz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie  przeprowadziliśmy warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego w  Myślenicach.

Razem dla Bezpieczeństwa!