Uroczysty finał XII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 

27 stycznia 2023

Uroczysty finał XII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

W środę 25 stycznia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Galę poprowadzili red. Marcin Koczyba , dziennikarz motoryzacyjny oraz członek prezydium Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz nadkom. Joanna Biel-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Partnerami akcji Odblaskowa Szkoła byli:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolska Policja
Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Patronat Medialny nad galą objęli:
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia
Polskie Radio Kierowców
Radio Kraków

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Niedzwiedziu powiat limanowski.
II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie powiat nowosądecki.
III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej – powiat dąbrowski.

a nagrody wszystkim wręczali:
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Małopolska Kurator Oświaty p. Barbara Nowak
mł. insp. Maciej Rymar

Gratulujemy wszystkim dzieciom zaangażowania, kreatywności i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!
#razemdlabezpieczeństwa