Światowy Tydzień BRD oraz wyjazdowe posiedzenie Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

18 maja 2023

18 maja odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Małopolskiej Rady BRD. Tym razem spotkanie odbyło się w pobliżu Miechowa.  Obrady  poprowadził Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego .
Mł. insp. Maciej Rymar, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawił stan bezpieczeństwa na drogach w Małopolsce (styczeń-kwiecień 2023r.). Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz rozbudowy, modernizacji oraz utrzymania sieci dróg krajowych województwa małopolskiego przedstawiła p. Agnieszka Wachowska, zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami, a następnie bieżącą działalność kontrolną Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie przedstawił Inspektor Tomasz Fabiański, Naczelnik Wydziału Inspekcji.

W ramach posiedzenia zaprezentowano także mobilną jednostkę diagnostyczną będącą na wyposażeniu WITD oraz system DSRC do zdalnego sczytywania tachografów.