Szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego „Droga z klasą”

30 września 2020

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z brakiem znajomości zasad ruchu drogowego, a w efekcie wysokiej liczby wypadków drogowych w Polsce,  6 sierpnia 2020 roku Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę  na realizację projektu pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego” polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym celem szkoleń jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży, od nauczania przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową, aż do szkoły ponadpodstawowej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli, uzupełnienie ich stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród materiałów umieszczonych na platformie dużą część stanowią także materiały stworzone przez Małopolską Wojewódzką Radę BRD.

24 września Krajowa Rada BRD oraz Ministerstwo Infrastruktury zainaugurowały projekt „Droga z Klasą”. Z ramienia Małopolskiej Rady w wydarzeniu uczestniczył p. Marek Dworak, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

– Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy dążyć do ukształtowania w uczniach pożądanych postaw oraz do wyposażenia ich w umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na wsparcie systemu edukacji, dzięki czemu uczniowie zyskają wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz jak bezpiecznie w nim uczestniczyć.  Nowe narzędzie będzie z pewnością niezmiernie pomocne i chętnie wykorzystywane przez kadrę nauczycielską – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Minister Infrastruktury p. Andrzej Adamczyk.

 

www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/marek-dworak-profesja-nauczyciel-wychowania-komunikacyjnego?fbclid=IwAR1aUV00_ysFhoCcfSawrJY-UNUSUZNop6YqLXEf7EaTa99YjiEWC6AKEW8

źródło: KRBRD

https://krbrd.gov.pl/