Rusza konkurs na animację „Patrzeć i być widocznym”

7 października 2022

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie  z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie  realizują konkurs na animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Patrzeć i być widocznym”.   Do konkursu można zgłaszać materiały zrealizowane w dowolnej technice animacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie przez jednego ucznia animacji promującej bezpieczeństwo na drodze.  Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące  bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Do pobrania  w załączniku – regulamin Konkursu na Animację „Patrzeć i być widocznym”

 

KONKURS NA ANIMACJĘ 2022 Patrzeć i być widocznym regulamin[2]