Rusza kolejna edycja Odblaskowej Szkoły!!!

30 sierpnia 2023
Zachęcamy wszystkie małopolskie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w tegorocznej pilotażowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2023. W tym roku, dotychczasowe małopolskie  działanie w zakresie edukacji uczniów w ramach Odblaskowej Szkoły zostało rozszerzone na województwa: podkarpackie, śląskie oraz świętokrzyskie. Będzie ono realizowane pilotażowo przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2023. Przedsięwzięcie to jest koordynowane przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Małopolski Wojewódzki Laureat Konkursu będzie oceniany przez Komisję Konkursową Komendanta Głównego Policji, która wyłoni Ogólnopolskiego Laureata w Pilotażowym Konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA” . W Małopolsce od lat konkurs ”Odblaskowa Szkoła” cieszy się dużą popularnością. Od 2010 roku zrealizowanych zostało już 12 edycji i w sumie wzięło w nim udział ponad 3700 szkół podstawowych. Ponad 650 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy i kamizelki odblaskowe.  W sumie ukazało się około 32 tys. publikacji w mediach lokalnych, ogólnowojewódzkich i ogólnopolskich promujących korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych. Przeprowadzono około 4 tys. konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Małopolska Wojewódzka Rada BRD  od lat jest współorganizatorem tej akcji.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem poniżej

regulamin__konkursu_okokok_-_Odblaskowa_Szkola_2023 (1)

Więcej informacji:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/wydarzenia/37856,OGOLNOPOLSKI-KONKURS-ODBLASKOWA-SZKOLA.html