Rusza kolejna edycja konkursu na animację „Patrzeć i być widocznym”

11 listopada 2021

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie rozpoczynają kolejną  realizację Małopolskiego Konkursu na Animację „Patrzeć i być widocznym”. Zapraszamy uczniów małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs ma na celu kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci i młodzieży na drodze, oraz nauczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Udział uczniów w konkursie stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego. Organizowany jest w roku  wprowadzenia nowych przepisów ruchu drogowego dotyczących bezpieczeństwa pieszych. Uczniowie  w swoich animacjach będą mogli pokazać kwestię pierwszeństwa pieszych w rejonach przejść dla pieszych, a także zaprezentować prawidłowe zachowanie na drodze.

Regulamin Małopolskiego Konkursu na Animację „Patrzeć i być widocznym”:

KONKURS_NA_ANIMACJE_2021_Patrze___i_by___widocznym_regulamin