Rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

24 listopada 2020

Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych przewiduje projekt ustawy wprowadzający rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Więcej informacji:

Krajowa Rada BRD