Rok 2020 był najbezpieczniejszym okresem od momentu powstania województwa małopolskiego

19 marca 2021

Rok 2020 był najbezpieczniejszym okresem od momentu powstania województwa małopolskiego tj. od 1999 roku. W ciągu tych 21 lat nastąpiły znaczne spadki w ilościach wypadków, osób zabitych oraz rannych. Liczba ofiar śmiertelnych uległa zmniejszeniu o 270, tj. z 427 w 1999 roku do 157 w 2020 roku, co stanowi ponad 60 % spadek.

W ciągu 10 lat liczba kolizji drogowych zmniejszyła się o 2,5%. W 2020 roku odnotowano diametralny spadek liczby zaistniałych kolizji drogowych – o 6094, tj. 18% w stosunku do 2019 roku.

Ocena stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach

BRD- Radio Kraków