Razem dla Bezpieczeństwa: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

7 września 2020

Prewencja  i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym pełnią w Małopolsce  wyjątkową rolę. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  to najbardziej aktywna taka instytucja w Polsce. O programach poprawy bezpieczeństwa,  prewencji i edukacji w panelu „Razem dla bezpieczeństwa” opowiedzą Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, Wicemarszałek Małopolski p. Łukasz Smółka, Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Katarzyna Dobrzańska-Junco.

 

Więcej informacji na:

www.forum-ekonomiczne.pl