Razem dla bezpieczeństwa czyli kolejne posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD za nami!

15 grudnia 2021
Kolejne posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za nami!
Konkretne działania wszystkich członków Rady  przełożyły się na konkretne wyniki zaprezentowane przez Naczelnika  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – kontynuację dużej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce.
Podczas spotkania Przewodniczący Rady,  wicemarszałek Małopolski p. Łukasz Smółka podziękował wszystkim członkom Rady za ogrom wykonanej dotychczasowej pracy i wspaniałą współpracę dla bezpieczeństwa w  Małopolsce. Przed Radą jeszcze ogrom pracy do wykonania, ale dzięki pracy zespołowej wszystkich organizacji Małopolska utrzymuje się na podium BRD. Razem dla bezpieczeństwa!
#brd #wizjazero #visionzero #mwrbrd #razemdlabezpieczenstwa
Małopolska Policja Radiostrada Małopolska Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejście Małopolski Urząd Wojewódzki Inspekcja Transportu Drogowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] Wojewódzki Sztab Wojskowy W Krakowie. Starostwo Powiatowe w Limanowej Gmina Lipnica Murowana Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zarząd Dróg Miasta Krakowa Krakowskie Pogotowie RatunkowePolski Związek Motorowy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Straż Pożarna Biały Kościół KSRG Moto Park KrakówRadiostrada Radio Kraków @Wojewódzkie Straże Ochotnicze RP, Kuratorium Oswiaty w Krakowie Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nowy Sącz