Przewodniczący Rady przyznał Małopolskiego Ambasadora BRD Sobiesławowi Zasadzie!

22 sierpnia 2020

Wicemarszałek Małopolski a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD p. Łukasz Smółka 21 sierpnia 2020 r. przyznał  nagrodę specjalną, Małopolskiego Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Sobiesławowi Zasadzie w uznaniu zasług na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego! Wręczenie nagrody odbyło się w Radiu Kraków, w Radiostradzie,  podczas trwania audycji na żywo.

Małopolski Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to nagroda specjalna, przyznawana przez Przewodniczącego Małopolskiej Rady BRD  zazwyczaj raz w roku, osobom szczególnie zasłużonym dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce.