Przemówienie Małopolskiej Rady BRD na konferencji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Dublinie na zaproszenie Komisji Europejskiej

17 kwietnia 2024
16 kwietnia w Dublinie odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowana przez Komisję Europejską. Sekretarz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , Katarzyna Dobrzańska-Junco została zaproszona do przedstawienia działalności Rady pod kątem prewencji i zastosowania bezpiecznego systemu oraz propozycji holistycznego podejścia do ofiar wypadków drogowych.
Konferencja UE na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego to okazja do nawiązania kontaktu z władzami państw członkowskich UE i wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat postępów we wdrażaniu podejścia opartego na bezpiecznym systemie i osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 2030 r. Umożliwia ocenę stanu bezpieczeństwa drogowego w UE w miarę zbliżania się do połowy ram polityki UE w zakresie bezpieczeństwa drogowego.To także forum analizy i wymiany między decydentami wyższego szczebla w UE a szerszą europejską społecznością zajmującą się bezpieczeństwem drogowym. W konferencji uczestniczyli także z Polski przedstawiciele Instytut Transportu Samochodowego oraz Krajowa Rada BRD 🤝
#razemdlabezpieczenstwa