Road Show

Road Show: międzynarodowy społeczny program edukacyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowany do młodzieży.

Road Show to emocjonalny, multimedialny program edukacyjny dla młodzieży w wieku 15-24 lat (przy zastosowaniu metody rówieśniczej, tzw. „peer to peer”) przedstawiany na specjalnie przygotowanej do tego dużej scenie (najczęściej jest to kino, teatr) w którym bierze udział ok. 300-500 uczestników. Bardzo ważną rolę w całym spotkaniu odgrywa odpowiednio skonstruowany nastrój, punktowe oświetlenie, muzyka i efekty dźwiękowe. Program zawiera w sobie efekty audiowizualne, informacje, refleksje i zeznania bezpośrednich świadków i uczestników wypadku drogowego z regionu w którym prowadzony jest Road Show. Młodzież spotyka się m.in. z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, fizjoterapeutami, ofiarami wypadków drogowych oraz rodzinami ofiar. Czas trwania programu: 1 godzina. Małopolska Wojewódzka Rada BRD jest partnerem strategicznym programu.