Bądź bezpieczny na drodze

Wojewódzki konkurs filmowy skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.