Powstała Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej

24 czerwca 2021

24 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organem doradczym Starosty Dąbrowskiego w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych.

 

To trzecia już Powiatowa Rada BRD w Małopolsce. Powiatowe Rady powstały także w powiecie gorlickim oraz oświęcimskim. Pomysł i inicjatywa  aby takie rady powstawały – zarówno w powiatach jak i gminach zostały zapoczątkowane  przez  Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wicemarszałka Małopolski, p. Łukasza Smółkę.To kolejny krok w systematycznym i konsekwentnym podejściu do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach. Jednocześnie to wyznaczenie nowego, innowacyjnego podejścia do brd – konsekwentna praca w regionach, partnerstwo i efektywna współpraca – wszystko po to, aby w naszym regionie było coraz bezpieczniej!

W skład Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej weszli:
Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek – Przewodniczący, Wicestarosta Krzysztof Bryk – Zastępca Przewodniczącego, Marian Szajor Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Jarosław Kmieć Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Bator Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ryszard Pikul Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Jacek Wójcik Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Marcin Szentaler Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek Janik Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sylwia Ziemian Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli także Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Michał Bełzowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Sekretarz Gminy Radgoszcz Marek Kopia, pracownik Urzędu Gminy w Bolesławiu Stanisław Puła, pracownik Urzędu Gminy w Gręboszowie Józef Woźniak, pracownik Urzędu Gminy w Mędrzechowie Jerzy Kaczówka oraz Michał Kiełbasa Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Z ramienia Małopolskiej Rady BRD, w spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Dobrzańska-Junco – członkini Prezydium Rady, prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach jednym z priorytetów zarządu powiatu

https://xn--sdeckie-p4a.pl/artykul/w-powiecie-gorlickim-powolano-rade-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego?fbclid=IwAR2AOqT7ycSN9h3XxcfSGdv-swOvLU8nZtP3Vvjkw782dPE5chqF5rRVtYI

 

Posiedzenie Powiatowej Rady BRD w Dąbrowie Tarnowskiej