Powstała Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bochni

17 grudnia 2021

Koordynowanie i inicjowanie działań poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatu bocheńskiego, to główne zadania nowo powstałej Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  17 grudnia 2021 r. Starosta Adam Korta powołał  zespół, który zajmie się analizą zagrożeń, a także przygotowaniem działań prewencyjnych i edukacyjnych.

Na czele nowo powstałej rady będzie stał Ryszard Drożdżak -Wicestarosta, a jego zastępcą będzie Marek Rudnik – członek Zarządu Powiatu w Bochni. Ponadto w komisji zasiadają przedstawiciele gmin, policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz Wydziału Transportu i Komunikacji bocheńskiego starostwa.

– Liczę, że działalność Rady przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatu bocheńskiego. To nowe podejście do tego zagadnienia, które uwzględnia, partnerstwo i efektywną współpracę pomiędzy różnymi instytucjami. Wszystko po to, aby na drogach Ziemi Bocheńskiej było coraz bezpieczniej. Chciałbym aby w pierwszej kolejności członkowie Rady zajęli się skrzyżowaniem ul. Poniatowskiego z ul.Wygody – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest organem doradczym Starosty Bocheńskiego. Jej podstawowym celem jest inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszego powiatu. Ma za zadanie również promować kulturę ruchu drogowego, analizować zagrożenia na drogach, inicjować działalność edukacyjno-informacyjną oraz współpracować z samorządami w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Rada będzie również współpracować z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na czele której stoi Wicemarszałek Łukasz Smółka, a członkiem i przedstawicielem gmin jest Tomasz Gromala Wójt Lipnicy Murowanej, powołany dziś przez Starostę do PRBRD.

Wójt Lipnicy Murowanej Tomasz Gromala podziękował w imieniu MWRBRD za odpowiedź na inicjatywę Pana Przewodniczącego, Wicemarszałka Łukasza Smółki oraz  przedstawił zakres działania wojewódzkiej rady i wolę współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Zdjęcia: Źródło- PRBRD w Bochni.