Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Trzebini

23 czerwca 2022

Bezpieczne wakacje 2022 – przygotowania w Małopolsce  do wzmożonych działań pod kierunkiem p. Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego trwały już od dłuższego czasu.

Podsumowane zostały one   na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 23 czerwca w Trzebini .

W posiedzeniu uczestniczyło wielu członków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: przedstawiciele Policji, ITD Inspekcja Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], Państwowa Straż Pożarna.

Małopolską Radę BRD  na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  reprezentowała Sekretarz Rady, Katarzyna Dobrzańska-Junco.

Więcej:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14043&fbclid=IwAR3PNSg9PzYCgQx90_hDYZe3Oc7aCilnukll95zvNnCrrJJEnTAxi7dPJh0

 

 

#malopolska #razemdlabezpieczenstwa