Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Oświęcimiu

13 grudnia 2021

13 grudnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Oświęcimiu. W pracach Rady biorą udział włodarze Powiatu Oświęcimskiego, reprezentanci poszczególnych gmin, przedstawiciele komend powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, urzędnicy z wydziału inwestycji, rozwoju i dróg, oraz z biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Spotkaniu  przewodniczył członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak, a poprowadził Łukasz Mędrysa, naczelnik wydział inwestycji, rozwoju i dróg.

Katarzyna Dobrzańska – Junco z Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiła działania, jakie MWRBRD przeprowadziła w ostatnim czasie oraz możliwości współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Audytor BRD Bartosz Marszałek  omówił stan bezpieczeństwa na wyznaczonych przejściach dla pieszych. Zaproponowano wdrożenie konkretnych rozwiązań. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, nadkomisarz Grzegorz Żmudka przedstawił policyjne statystyki dotyczące wypadków na drogach  powiatu w br. Zaplanowano też konkretne działania m.in. z zakresu prewencji na kolejny rok.

Źródło: www.powiat.oswiecim.pl

Więcej informacji:

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/ostatnie-w-tym-roku-posiedzenie-powiatowej-rady-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/