Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gorlicach

11 grudnia 2021

10 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  w Gorlicach. Obradom przewodniczył wicestarosta powiatu gorlickiego, p. Stanisław Kaszyk. W ramach posiedzenia  omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie. Dodatkowo  przedstawiciel Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, Katarzyna Dobrzańska-Junco zaprezentowała działania w województwie oraz możliwości współpracy w regionie na rzecz poprawy brd.