Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD za nami!

22 listopada 2023
Stan bezpieczeństwa na drogach w Małopolsce, podsumowanie dotychczasowych działań w 2023 roku, stałe działania członków Rady w całym województwie oraz nowe plany brd na 2024 rok to niektóre tylko tematy omówione pod przewodnictwem Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego podczas obrad Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego która odbyła się 21 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Wspólne, aktywne działania wszystkich członków Rady oraz organizacji współpracujących z nią mają ogromny wpływ na to, co dzieje się w Małopolsce. Dlatego spotkanie było też okazją do wręczenia medali okolicznościowych oraz podziękowań Przewodniczącego MWRBRD dla wszystkich członków Rady w uznaniu za zasługi dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce.
Dziękujemy za wspaniałą współpracę w 2023 roku!