Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

18 października 2022

W poniedziałek 17 października 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  Ryszard Pagacz I Wojewoda Małopolski, Katarzyna Dobrzańska – Junco – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marek Dworak – Sekretarz Honorowy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, dr n. med. Małgorzata Popławska- Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, p. Paweł  Kucharczyk – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie, Paweł Mucha – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, Paweł Gurgul – Dyrektor Małopolskiego  Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, red. Marcin Koczyba z Radia Kraków,  p. Agnieszka Wachowska- Zastępca Dyrektora GDDKiA w Krakowie, p. Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, p. Tomasz Gromala Wójt Gminy Lipnica Murowana, p.  dyrektor Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz p. Tomasz Pabis z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, p. Tadeusz Szewczyk ze Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców, p. Justyna Tokarczyk dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Starostwie nowosądeckim, p. Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z Nowego Sącza, p. Elżbieta Bzdek przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Krakowie,  p. Agnieszka Wachowska  – Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  przedstawiciele Staży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Kościele p. Bartłomiej Jastrzębski, Dyr. Łukasz Łach – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP, płk. Marcin Żal Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie oraz osoby reprezentujące inne  instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, uczestników spotkania  powitał mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz Pani Sekretarz Dobrzańska – Junco, która  przedstawiła porządek obrad.

Pierwszym prelegentem spotkania był mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik WRD KWP w Krakowie, który podsumował stan bezpieczeństwa na drogach Małopolski w ciągu 9 miesięcy 2022 roku, omówił realizowane przedsięwzięcia profilaktyczne, inżynieryjne i nadzorcze, w tym również działania podejmowane przez grupę SPEED. W okresie od stycznia do września br. odnotowano 25 % spadek ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, jednakże niewielki 3 % wzrost wypadków. Ponadto  na terenie Małopolski liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 zaistniałych wypadków drogowych wynosiła 4,7, a liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosiła 2,3 i były one najniższe na terenie całej Polski. Warto podkreślić, że na przestrzeni 20 lat bezpieczeństwo na małopolskich drogach znacznie się poprawiło. Naczelnik przedstawił dane, z których wynika, że w tym okresie liczby: wypadków, ofiar śmiertelnych oraz osób rannych, uległy zmniejszeniu o 60 %.
Następnie głos zabrała Pani Sekretarz Katarzyna Dobrzańska – Junco, która omówiła inicjatywy podejmowane przez MWRBRD w ciągu 9 m-cy br., oraz planowane działania w IV dekadzie 2022 roku. Podkreśliła, iż Małopolska Rada jako jedyna w kraju  na początku roku stworzyła (na bazie Narodowego Programu BRD) Małopolski Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021 – 2030. Ponadto poinformowała, iż Małopolska została wyróżniona na tle Europy w raporcie „Safe System” opublikowanym przez Bank Światowy wraz z International Transport Forum (ITF) jako przykład godny do naśladowania. Raport dotyczył najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z całego świata.
Podczas posiedzenia głos zabrał Pan I Wojewoda Pagacz, który wskazał główne problemy bezpieczeństwa na drogach.
Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Łukasz Smółka, złożył podziękowania Małopolskiej Policji oraz wszystkim instytucjom za zaangażowanie w realizowaniu zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na małopolskich drogach, na których z roku na rok liczba zdarzeń drogowych oraz ofiar śmiertelnych ulega zmniejszeniu. Podkreślił znaczenie szeregu inicjatyw podejmowanych przez Radę na rzecz bezpieczeństwa, zaznaczył jak ważna jest aktywność w tym zakresie. Wraz z członkami rady, podjął dyskusję na temat planowanych działań w 2023 roku. Wskazał obszary, które należy wzmocnić i poszerzyć. Duża uwaga zwrócona była na bezpieczeństwo rowerzystów oraz zdobywania przez uczniów karty rowerowej.

Podczas spotkania głos zabrali jeszcze Pan Paweł Gurgul Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, który podsumował realizowane działania oraz Pan Paweł Kucharczyk – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie, który podsumowała działalność kontrolną inspekcji w roku 2021 oraz 2022. Wspomniał również, że w bieżącym roku świętują 20 – lecie działalności kontrolnej ITD.

Posiedzenie rady zostało zakończone dyskusją uczestników na temat nowo wprowadzonych przepisów oraz innowacyjnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: Małopolska Policja

Zdjęcia: Małopolska Policja