Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

19 stycznia 2024

17 stycznia w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie odbyło się pierwsze w 2024 roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pod przewodnictwem Łukasza Smółki – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania omówiono kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach Małopolski, zostały przedstawione prezentacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na drogach w 2023 roku, omówiono plany oraz podjęto uchwały dotyczące działania Rady w 2024 roku. Dziękujemy wszystkim Członkom MWRBRD za zaangażowanie i stałe, systematyczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie!