Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25 czerwca 2021
Za nami kolejne posiedzenie naszej Rady.
W pierwszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  mł. insp. Maciej Rymar podsumował stan bezpieczeństwa na drogach Małopolski, następnie Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego omówiła  przeprowadzone wspólne działania prewencyjne w Małopolsce w pierwszym półroczu.   Wójt Gminy Lipnica Murowana  zaprezentował  działania związane z powołaniem Powiatowych i Gminnych Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Małopolsce.
Dziękujemy wszystkim członkom Rady za ogromne zaangażowanie, liczne działania i inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Małopolsce!