„Patron Bezpiecznych Dróg 2019” dla Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie!

17 października 2019

W piątek 11 października 2019 roku w Warszawie, podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, na uroczystej Gali, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie otrzymał Tytuł Honorowy „Patron Bezpiecznych Dróg 2019”. Prestiżową nagrodę odebrał mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który podziękował za docenienie działań małopolskich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Wniosek o nominację WRD KWP w Krakowie do wyżej wymienionej nagrody wystosował Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik. Uzasadnieniem tego wniosku było zaangażowanie i autorski pomysł Policji na uruchomienie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – polegającego na ich doświetleniu. Pierwotnie przedmiotowym programem objęto przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich, a następnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka rozszerzył program o drogi powiatowe i gminne.

Efektem wprowadzonego programu jest 200 doświetlonych przejść dla pieszych na ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych Małopolski w 2019 roku! Serdecznie gratulujemy!
Źródło: Małopolska Policja