Panel dyskusyjny „Razem dla bezpieczeństwa” na Forum Ekonomicznym za nami. Relacja.

9 września 2020

09 września 2020 r.  przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD wzięli udział w  Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Panel dyskusyjny „Razem dla bezpieczeństwa” cieszył się wyjątkową frekwencją i zainteresowaniem, . W dyskusji udział wzięli Przewodniczący Małopolskiej Rady, Wicemarszałek Małopolski p. Łukasz Smółka, p. Tomasz Tomala szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury, p. Maciej Rymar,  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, p. Katarzyna Dobrzańska-Junco prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek Europejskiej Federacji Ofiar Drogowych FEVR, p. Marcin Koczyba – Kierownik redakcji motoryzacyjnej Radia Kraków oraz p. Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Rozmowa skupiła się na działalności Małopolskiej Rady BRD  oraz jej wkład w bezpieczeństwo w regionie. Pokrótce omówiono obszary inżynierii, prawa, nadzoru, edukacji oraz opieki powypadkowej, choć te 2 ostatnie  aspekty były najbardziej rozbudowane. Zwrócono uwagę na edukację, rolę i potrzebę wprowadzenia wychowania komunikacyjnego – szczególnie z uwzględnieniem nowoczesnych metod pedagogicznych w kreowaniu świadomego i odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Tu ważny jest odbiorca, sposób dotarcia do niego oraz ewaluacja, a przede wszystkim długofalowe zintegrowane działania edukacyjne na wielu płaszczyznach połączone ze współpracą międzysektorową. Póki nie ma tak rozbudowanych działań, Małopolska wprowadziła szereg programów prewencyjnych i projektów edukacyjnych. Są wśród nich inicjatywy poszczególnych członków wpierane przez Radę (np. Odblaskowa Szkoła- świetny program  edukacyjny dla dzieci zainicjowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Dekalog Rowerzysty,  Jestem mały wiem więcej, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, Road Show, turnieje motoryzacyjne, wyścigi np. Wyścig Górski Limanowa, autorskie projekty Rady  np. Karta rowerowa- moje pierwsze prawo jazdy – seria materiałów edukacyjnych dla szkół z zakresu przygotowania do egzaminu na kartę rowerową, Szczęśliwa Siódemka – program praktycznych, bezpłatnych szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy na torze ODTJ dla Seniorów, Akademia Dobrych Kierowców – program praktycznych bezpłatnych szkoleń z doskonalenia techniki jazdy dla młodych kierowców organizowanych na torze ODTJ w Krakowie, Zapnij Pasy (Radiostrada, Radio Kraków), Jedź Bezpiecznie (TVP), Kampania „Dorosnąć do bezpieczeństwa” wraz z trzema spotami na temat quadów, hulajnóg oraz rowerów.  W prewencji warto podkreślić ogromną pracę  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  która na bieżącow realizuje w Małopolsce działania skierowane do mieszkańców. Warto też wskazać rolę mediów w działaniach prewencyjnych w Małopolsce, a szczególnie Radia Kraków, jako radia które nieustannie  zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego na antenie, ucząc poprzez program Radiostrada rozsądnej jazdy, promując dobre wzorce, zachowania, edukując w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Bardzo ważnym osiągnięciem członków rady jest także współdziałanie w obszarze poprawy infrastruktury  mówimy tu o doświetleniu przejść dla pieszych w Małopolsce. Dzięki  współpracy m.in. Urzędu Marszałkowskiego, zarządców dróg, Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie czy samorządów, mieszkańcy ponad 50 małopolskich gmin mogą czuć się bezpieczniej na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg wszystkich kategorii. Wiele z nich zyskało dedykowane doświetlenie, dzięki którym korzystający z nich piesi są widoczni nawet z dużej odległości.

W 2019 roku na terenie województwa małopolskiego doświetlonych zostało ponad 200 przejść dla pieszych na ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Pod tym względem Małopolska pełni rolę wiodącą w kraju, a łączna kwota jaka w tym roku została na to przeznaczona  to ok. 7 mln złotych.  W 2020 roku projekt ten jest nadal kontynuowany. Jego efektem będzie doświetlenie 57 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ciągach dróg krajowych oraz 78 przejść na drogach wojewódzkich. Ponadto do udziału w programie w zakresie dróg powiatowych i gminnych, zostało zgłoszonych 148 przejść dla pieszych.

Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, podkreślił, że w Małopolsce naprawdę wiele się dzieje w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.- Poprawa infrastruktury drogowej, nowe, oświetlone przejścia dla pieszych, kolejne inwestycje prowadzone przez samorząd Małopolski – to wszystko sprawia, że na naszych regionalnych drogach jest zdecydowanie bezpieczniej – podkreślił Tomasz Tomala.

Zwrócono także uwagę na obszar opieki powypadkowej oraz projekt i potrzebę budowy Centrum Leczenia Traumy w Zabawie Koło Tarnowa. Zabawa i stowarzyszenie Przejście (członek Europejskiej Federacji Ofiar Drogowych FEVR)  to miejsce które od wielu lat gromadzi i jednoczy ofiary wypadków drogowych oraz rodziny ofiar z całej Polski. To właśnie tam odbywają się cykliczne warsztaty psychologiczne dla osób cierpiących po stracie najbliższych. To także tam odbywają się ogólnopolskie obchody  Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (trzecia niedziela listopada), przy jedynym w Polsce pomniku poświęconemu Ofiarom Wypadków.

Na koniec p. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego podziękował władzom samorządu Małopolski za działania podjęte na rzecz bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę, że samorządy coraz częściej widzą potrzebę objęcia dróg nadzorem z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Ponad 37% wniosków o montaż urządzeń systemu CANARD złożyły samorządy. W porównaniu do ubiegłego roku liczba naruszeń zarejestrowanych w całym kraju spadła o 14%. W Małopolsce spadek jest jeszcze większy. Na drogach Małopolski zarejestrowano 74 tys. naruszeń – to o 22% mniej niż rok wcześniej.

„Wszystkie działania, plany, inwestycje jesteśmy w stanie prowadzić ponieważ współpracuję z profesjonalistami, z zespołem fachowców, którzy wiedzą co mają robić. Jako samorząd województwa na bezpieczeństwie nie będziemy oszczędzać” – pokreślił wicemarszałek Łukasz Smółka podsumowując  działania Rady.

Z pewnością jest jeszcze wiele pracy przez Radą do wykonania, bo nie można poprzestać na jakiejkolwiek liczbie ofiar, nawet jeśli będzie to liczba zero. Czy można wykonać jeszcze lepszą pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie? Z pewnością tak. Małopolska Wojewódzka Rada BRD to  jednak  najbardziej aktywna działająca w praktyce Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całym kraju a efektem działań jej członków oraz współpracy między instytucjami  i organizacjami jest widoczna   poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

 

Żródło: Prawo Drogowe News

Prawo Drogowe News