Ogólnopolskie posiedzenie Sekretarzy Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie

30 września 2022

29-30 września odbyło się Ogólnopolskie Posiedzenie Sekretarzy Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do Krakowa przyjechali: Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD, Tomasz Matuszewski Sekretarz Mazowieckiej Rady BRD, Marek Pasek Sekretarz Lubuskiej Rady BRD, Janusz Stachowicz Sekretarz Podkarpackiej Rady BRD, Renata Bielecka Sekretarz Lubelskiej Rady BRD, Janusz Freitag Sekretarz Śląskiej Rady BRD, Dominik Grabowski Sekretarz Opolskiej Rady BRD, Marek Staszczyk Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady BRD, Mirosław Oliferuk Sekretarz Podlaskiej Rady BRD oraz Katarzyna Dobrzańska-Junco, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD. Sekretarzy powitał  Przewodniczący Małopolskiej Rady BRD, wicemarszałek Małopolski p. Łukasz Smółka.

Wymiana doświadczeń oraz informacji nt. bieżących działań w Radach, ustalenie wspólnych ram  Wojewódzkich Programów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030, omówienie możliwości prowadzenia wspólnych działań / kampanii to tylko niektóre z poruszanych kwestii. Podczas spotkania przewodniczącemu Rady p.Łukaszowi Smółce zostało wręczone w imieniu Europejskiej Federacji FEVR symboliczne podziękowanie za działania na rzecz opieki powypadkowej w Małopolsce.

Posiedzenie zakończyła wizyta w prowadzonym przez ks. Zbigniewa Szostaka stowarzyszeniu Przejście w Zabawie koło Tarnowa (członka MWRBRD): zapalenie symbolicznego światła pamięci pod jedynym w Polsce pomnikiem dedykowanym pamięci ofiar wypadków drogowych.

Małopolska Wojewódzka Rada BRD bardzo dziękuje wszystkim Sekretarzom za wsparcie i wspólne obrady.