Nowelizacja przepisów dot. ruchu drogowego. Jakie zmiany obowiązują już teraz i jakie pojawią się w ciągu roku

10 stycznia 2022

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw, w przestrzeni publicznej pojawia się sporo nieścisłości w kwestii prawnych podstaw karania kierowców, za wykroczenia w ruchu drogowym. Można zauważyć, że pojawiają się błędy związane z rozróżnianiem ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy kodeks wykroczeń oraz odpowiednich rozporządzeń, z których wszystkie w pewien sposób oddziałują na sytuację kierowców. Wobec tego Radio Kraków przygotowało pomocne streszczenie zmian dotyczących uczestników ruchu drogowego. Tekst opracował Karol Pawłowski – redakcja Motoryzacyjna Radia Kraków. Opieka merytoryczna Marek Dworak – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem pod linkiem:

https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowelizacja-przepisow-dot-ruchu-drogowego?fbclid=IwAR3nvZIV5rRIMWLwBJY6pymQ4rJ0BL7Q3NXoaYnpDCodo0ObpwiPRVs-tpg