Nagrody Excellency in Road Safety Awards w Brukseli 

29 października 2023

19 października przedstawiciele organizacji i delegacji z Polski, w tym Instytutu Transportu Samochodowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Gdańska oraz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD uczestniczyli w finałach nagród Excellency in Road Safety w Brukseli.
Ogromne gratulacje dla zwycięzcy kategorii Urban – Gdańska (jako Polska mieliśmy rekordową reprezentację tego roku!).
Działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD także zostały docenione, znajdując się w 👉ścisłym finale wyróżnionych działań z całej Europy.
Praca jest widoczna i doceniania – praca wielu osób i organizacji które w Małopolsce razem wdrożyły Safe System Aproach (wyróżnione w zeszłym roku także przez Bank Światowy) ciężką pracą i przede wszystkim współpracą i działaniami bezpośrednio z mieszkańcami prowadząc działania długofalowe i rozwiązania systemowe dla mieszkańców Małopolski.
Ogromne podziękowania dla wszystkich członków Rady którzy na co dzień walczą konsekwentnie o poprawę bezpieczeństwa w Małopolsce!
Małopolska
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Małopolska Policja
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Politechnika Krakowska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
Zarząd Dróg MIasta Krakowa
OSP w Białym Kościele
Radiostrada Radio Kraków
Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD
Przejście
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Oddział Wojewódzki ZOSP RP
Gmina Lipnica Murowana
PZMOT w Krakowie
Powiat Limanowski
Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Moto Park Kraków
Dziękujemy p. Przewodniczącemu naszej Rady Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Sekretarzowi Krajowa Rada BRD p. Konradowi Romikowi za nieocenione wsparcie każdego dnia i wspaniałą współpracę!!!