Małopolskie Spotkanie z Mundurem oraz odznaczenie dla Marka Dworaka, Sekretarza Wojewódzkiej Małopolskiej Rady BRD

26 września 2019

25 września na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbył się Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! II Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2019”, zorganizowany dla 860 uczniów klas mundurowych z całej Małopolski oraz ich nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski oraz nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. W trakcie apelu 20 zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych małopolskiej Policji zostało uhonorowanych odznaczeniami. Dodatkowo, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego za długoletnią współpracę w zakresie bezpieczeństwa, odznaczył Marka Dworaka, sekretarza Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Krzyżem Niepodległości z gwiazdą kl. I”, który został nadany przez asp. szt. Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego ZG NSZZP.

Po nadaniu odznaczeń, młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli uczestniczyć w pokazach i prelekcjach przygotowanych przez Policję. Główne atrakcje to m.in. ekspozycja floty policyjnego sprzętu transportowego oraz sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia policyjnego. Mieściły się tam również stoiska przygotowane przez wybrane wydziały i sekcje z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przy stanowisku Wydziału Ruchu Drogowego młodzież miała okazję zobaczyć m.in. symulację wypadku drogowego oraz zaobserwować jak wygląda jego prawidłowe zabezpieczenie, a także jak należy poprawnie udzielać pierwszej pomocy.  Dodatkowo małopolscy policjanci ruchu drogowego, którzy zdobyli pierwsze miejsce w tegorocznym ogólnopolskim konkursie „Policjant Ruchu Drogowego”, przeprowadzili mistrzowski pokaz jazdy motocyklowej.

Źródło: www.malopolska.policja.gov.pl