Małopolskie drogi najbezpieczniejsze w Polsce

13 stycznia 2021

Jak podaje Radio Kraków, drogi w Małopolsce po raz kolejny są najbardziej bezpieczne w Polsce. Jak wynika ze wstępnych podsumowań, w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło o 500 osób mniej niż przed rokiem, Statystyki pokazują, że najlepiej radzili sobie kierowcy w Małopolsce. Liczba wypadków spadła tu o 28 procent, liczba rannych 31 procent a liczba zabitych jest mniejsza o 20 osób niż przed rokiem.

Jak poinformował w magazynie Radiostrada Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, Małopolska może być dumna z największej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

To już drugi rok drogi w naszym regionie są najbezpieczniejsze w Polsce. Jak podkreślił Konrad Romik, w kilku województwach tamten rok przyniósł wzrost liczby wypadków śmiertelnych.

Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wicemarszałek Małopolski p. Łukasz Smółka zadeklarował: „Moim celem jest to, aby do 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych w Małopolsce spadła do poniżej 100, a do 2050 roku aby ta liczba równała się 0. Jeśli nie spróbujemy, nie będziemy konsekwentnie prowadzić różnych  działań, w tym edukacyjnych, to nie osiągniemy celu”. Przewodniczący Małopolskiej Rady zwrócił uwagę na dużą liczbę działań w naszym regionie na rzecz poprawy brd na wielu płaszczyznach: inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, doświetlanie przejść dla pieszych, działania prewencyjne wielu organizacji, konsekwentną edukację i współpracę międzysektorową.

Źródło: Radio Kraków

 

Radiostrada