Małopolski Ambasador Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyznany!

Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania osób oraz instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce. Nagroda ma postać statuetki, ma charakter honorowy.

Przyznawana jest poprzez głosowanie Prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wręczana prze Przewodniczącego MWRBRD, p. Łukasza Smółkę.

25 stycznia na gali „Odblaskowej Szkoły”  nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach:

a) Instytucja Publiczna Roku

b) Organizacja Pozarządowa Roku

c) Osoba Roku

Za wieloletnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach krajowych województwa małopolskiego oraz współpracę z innymi instytucjami w tym zakresie nagrodę w kategorii:

Instytucja Publiczna Roku  zdobyła: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie. Nagrodę odebrali dyrektor oddziału Pana Tomasz Pałasiński oraz dyrektor Panią Agnieszka Wachowska.

Za organizowanie wielu akcji i kampanii promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, wieloletnią wzorową współpracę w tym zakresie z instytucjami z Małopolski m.in. przy organizacji projektów „Mistrzowie w Drodze” oraz „ Odblaskowa Szkoła”, nagrodę w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku zdobyło Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrodę odebrała Dyrektor KCBRD Pani Agata Wróblewska.

Za wieloletnie aktywne zaangażowanie, przygotowywanie i realizację wielu projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim skierowanych do wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym organizacje turniejów i konkursów dla dzieci i młodzieży, organizowanie „ Odblaskowej Szkoły”, projektów edukacyjnych dla seniorów oraz za wyjątkową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nagrodę w kategorii Osoba Roku otrzymała nadkom. Joanna Biel-Radwańska Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Serdecznie Gratulujemy!