Małopolska Wojewódzka Rada BRD w światowej kampanii ONZ na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

1 grudnia 2023
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego bierze udział w światowej kampanii ONZ na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
UNRSF to fundusz ONZ przeznaczony na działania brd. To bardzo ważne narzędzie ONZ w jaki narody, korporacje i osoby prywatne mogą wnosić wkład finansowy w wysiłki Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej partnerów mające na celu wspieranie krajowych programów bezpieczeństwa drogowego. UNRSF prowadzi szerokie działania prewencyjne na całym świecie.
Każdy głos w sprawie BRD, działania lokalne mają ogromną moc. Dlatego  Małopolska Wojewódzka Rada BRD dzięki swojej współpracy z ONZ (w tym roku Sekretarz Rady uczestniczyła w dwóch światowych posiedzeniach BRD w Genewie) postanowiła dołączyć do światowej kampanii prewencyjnej, aby także głos z Polski był słyszalny i aby zwrócić uwagę na działania w Małopolsce.