Małopolska Wojewódzka Rada BRD: rozpoczynamy działania we współpracy i w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

9 września 2021

Zmiana niekorzystnych przyzwyczajeń transportowych drogą do poprawy jakości życia i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym to projekt MWRBRD zarejestrowany  już na stronach Tygodnia Mobilności.  

 https://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=PL&action_uid=xxOPJ7SG

Skierowany jest  do mieszkańców Małopolski i obejmuje następujące działania:

 

  1. KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ w mediach społecznościowych (16-22 września)
  2. DEBATĘ RADIOWĄ zorganizowaną wspólnie z Radiostradą – wydanie specjalne sobota 18 września godz. 10:00 Radio Kraków
  3. WARSZTATY z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla młodzieży (19 września, realizowane przez Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warsztaty BRD to część 3-dniowego projektu skierowanego do dzieci i młodzieży realizowanego przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Kampania obejmuje promowanie wszystkich zrównoważonych form mobilności, w tym transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Grupa docelowa: Wszyscy użytkownicy dróg.

Cel: Zmiana niekorzystnych nawyków transportowych sposobem na poprawę jakości życia i poprawę bezpieczeństwa na drogach to kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców Małopolski. Celem kampanii jest promowanie wszystkich zrównoważonych form mobilności, w tym transportu publicznego, rowerowego i pieszego.