Małopolska Wojewódzka Rada BRD i jej członkowie na Konferencji Naukowo-Technicznej NOVDROG’2023

24 kwietnia 2023
Zmiany legislacyjne istotne dla branży drogowej, innowacje w drogownictwie, planowanie i perspektywa realizacji poszczególnych programów, bezpieczeństwo w ruchu drogowym – to tematy dwudniowej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG’2023.
Wśród panelistów obszaru BRD znaleźli się przedstawiciele Rady – Politechniki Krakowskiej, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Policji oraz Sekretarz Rady oraz Sekretarz honorowy.
Dziękujemy organizatorom za wspaniałą współpracę i organizację Konferencji!