Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z nagrodą specjalną za całokształt działań na rzecz brd!

27 listopada 2023
23 listopada w Warszawie odbyła się XIII Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa drogowego przy współpracy z Krajową Radą BRD. Ma on na celu promowanie i nagradzanie osób i inicjatyw, które podejmowane są w różnych obszarach kraju i skupiają się na podnoszeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: Osoba, Projekt Medialny, Firma, Organizacja Pozarządowa oraz Instytucja Publiczna.
– Konkurs jest okazją do poznania nowych liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego i szansą na nagrodzenie tych, których działania w ostatnim roku znacząco się wyróżniały – mówi Dorota Olszewska, Prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
Partnerstwo postanowiło przyznać nagrodę specjalną za całokształt długofalowych działań i współpracy wielu instytucji na rzecz poprawy brd. Otrzymała ją Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod przewodnictwem wicemarszałka Małopolski Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Nagrodę w imieniu Rady z rąk p. Prezes Doroty Olszewskiej oraz p. Wiceministra Infrastruktury p. Rafała Webera odebrała sekretarz Małopolskiej Rady, Katarzyna Dobrzańska-Junco.
Członek Rady, Małopolska Policja Wydział Ruchu Drogowego został także wyróżniony za projekt „Piątkowy Przepis Drogowy”. Wyróżnienie w imieniu Policji odebrała nadkom. Joanna Biel-Radwańska.
„Cały czas pracujemy nad tym, aby zintensyfikować działania na rzecz ochrony zdrowia i życia tak, aby zrealizować Wizję Zero, czyli osiągnięcie liczby 0 ofiar śmiertelnych przed 2050 rokiem. Celem pośrednim dla Województwa Małopolskiego jest obniżenie o min. 50% liczby ofiar śmiertelnych oraz obniżenie o min. 50% liczby rannych do roku 2030. Małopolska jest w stanie sprostać temu ambitnemu, ale zarazem możliwemu do osiągnięcia celowi pod warunkiem jeszcze intensywniejszych działań, determinacji i dalszej woli współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami oraz interesariuszami w regionie. Łączy nas jeden wspólny priorytet: zdrowie i życie Małopolan, wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wspólnie udowadniamy, że hasło „Razem dla Bezpieczeństwa” nie jest sloganem, jest sposobem na życie i działania” zaznaczył Przewodniczący Rady, Łukasz Smółka. „Ta nagroda to nagroda dla wszystkich członków Małopolskiej Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, za ciężką i systematyczną pracę dla wspólnego bezpieczeństwa”.
 Gratulujemy wszystkim nominowanym, wyróżnionym oraz nagrodzonym. Dziękujemy bardzo za tą wyjątkową nagrodę dla Rady.To motywacja, aby działać dalej. Razem dla bezpieczeństwa.