Małopolska stawia na bezpieczeństwo pieszych!

8 sierpnia 2019

Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu małopolskich dróg wojewódzkich, który jest realizowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Zakłada on wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść. Marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka (przewodniczący naszej Rady) podpisali już umowy z jednostkami samorządów terytorialnych, które uczestniczą w projekcie. Umowę z wykonawcą planuje się podpisać 12.08.2019 r. W ramach umowy zostanie doświetlone 76 przejść dla pieszych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi prawie 2,5 mln zł. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel środki w wysokości 1,5 mln zł.