Małopolska Rada BRD tworzy panel na temat prewencji na międzynarodowej konferencji w Hiszpanii

30 listopada 2022
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego brała udział  w międzynarodowej konferencji z zakresu prewencji w Hiszpanii. Sekretarz Rady została zaproszona do uczestnictwa w panelu na temat płci w szeroko pojętej mobilności przy tworzeniu bezpiecznych i zrównoważonych przestrzeni dla każdego. Panel obejmował także rolę kobiet w brd. Dziękujemy za zaproszenie miastu Elche, Alicante oraz Policji oraz za wymianę doświadczeń i dobrych praktyk!