Małopolska Rada BRD na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

24 listopada 2019

Podczas trwającego od 20 do 22 listopada Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski członek naszej Rady reprezentujący stronę samorządową, Wójt Gminy Lipnica Murowana, p. Tomasz Gromala przedstawił główne działania jakie Rada BRD podjęła podczas swojej działalności na przestrzeni mijającego roku. W swoim wystąpieniu Wójt zaprezentował także nowe środki komunikacji Rady m.in. nową stronę internetową oraz możliwość śledzenia bieżących działań poprzez profil facebookowy, konto na twitterze czy dedykowany kanał na portalu youtube.com.

Zwrócił się także z apelem o wsparcie działań Rady poprzez wzmocnienie promocji najważniejszych  stałych przedsięwzięć z zakresu edukacji brd a także promocji spotów, które mają przemawiać do wyobraźni zarówno najmłodszych uczestników ruchu drogowego jak też, a może przede wszystkim ich rodziców. Zaprezentowany został także nowy program edukacyjny skierowany do wszystkich szkół podstawowych z terenu województwa „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Materiał będący rzetelnym źródłem wiedzy dla uczniów i środkiem dydaktycznym dla nauczycieli ma zachęcać z jednej strony do nabywania wiedzy z zakresu przepisów, reguł i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym oraz stanowić źródło do urozmaicenia zajęć z wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych. Miejmy nadzieję, że samorządy będą aktywnie włączać się w tę jakże ważną tematykę, której celem nadrzędnym jest stała poprawa świadomości i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno wśród kierowców jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na końcu swego wystąpienia wójt przekazał apel Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego p. Konrada Romika dotyczący zachęcenia do licznego udziału w rozpoczynających się szkoleniach dla przedstawicieli samorządów w tematyce środków poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W trzydniowym Forum wzięło udział ok. 120 włodarzy małopolskich gmin. W obradach brali udział także przedstawiciele władz województwa, Marszałek Witold Kozłowski, oraz Przewodniczący Rady, Wicemarszałek p. Łukasz Smółka.